Hướng dẫn sử dụng bộ ổ cắm điều khiển nhiệt độ 3000w

Hướng dẫn sử dụng:

Ổ cắm có 4 chế độ hoạt động:

1. BẬT khi nhiệt độ tăng vượt mức cao, TẮT khi nhiệt độ giảm qua mức thấp – HOẶC – tắt khi nhiệt độ tăng vượt mức cao, BẬT khi nhiệt độ giảm qua mức thấp ( số giữa hiển thị nhiệt độ môi trường hiện tại )

3. Hẹn giờ BẬT- TẮT luân phiên ( số giữa hiển thị F1 )

4. Hẹn giờ TẮT đếm ngược ( số giữa hiển thị F2 )

5. Hẹn giờ BẬT đếm ngược ( số giữa hiển thị F3 )

Trên bảng hiện thị của ổ cắm có 3 mục hiển thị nhiệt độ, từ trái qua phải lần lượt là T1, T, T2. Trong đó T là nhiệt độ hiện tại của môi trường do đầu dò nhiệt độ đo được.

Trường hợp cài T1 > T2 – Chế độ cài đặt cho hệ thống sưởi ấm

Giả sử T1 = 25 độ, T2 = 20 độ.
Thông thường khi chúng ta sử dụng đến thiết bị sưởi ấm khi nhiệt độ thời tiết xuống thấp, nên mặc định T ban đầu nhỏ hơn cả T1 và T2.

Lúc này ổ cắm có điện và thiết bị sưởi hoạt động làm tăng nhiệt độ dần đến T2 ( 20 độ) ổ cắm vẫn có điện và chỉ ngắt điện khi nhiệt độ tăng đến lớn hơn T1 (25 độ). Khi ổ cắm ngắt điện thì thiết bị sưởi ngừng hoạt động làm nhiệt độ giảm dần xuống gần T2, và khi nhiệt giảm xuống nhỏ hơn T2 thì ổ cắm lại đóng điện để thiết bị sưởi hoạt động.
Chu kỳ này lặp lại liên tục để đảm bảo nhiệt độ luôn trong ngưỡng mong muốn từ T1 đến T2

Trường hợp cài T1 < T2 – Chế độ cài đặt cho hệ thống làm mát

Giả sử T1 = 20 độ, T2 = 25 độ.
Vì chỉ làm mát khi nhiệt độ đang cao và muốn hạ xuống nên mặc định T ban đầu lớn hơn cả T1 và T2.

Lúc này ổ cắm có điện và thiết bị làm mát hoạt động làm giảm nhiệt độ dần đến T2 ( 25 độ) ổ cắm vẫn có điện và chỉ ngắt điện khi nhiệt độ giảm xuống nhỏ hơn T1 (20 độ). Khi ổ cắm ngắt điện thì thiết bị làm mát ngừng hoạt động làm nhiệt độ tăng dần lên gần T2, và khi nhiệt tăng lên lớn hơn T2 thì ổ cắm lại đóng điện để thiết bị làm mát hoạt động.
Chu kỳ này lặp lại liên tục để đảm bảo nhiệt độ luôn trong ngưỡng mong muốn từ T1 đến T2

Trả lời

Chat Facebook
0911.556.811